© Korenmolen De Leeuw Aalsmeer
Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap
Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator
 
 
 
+ -

steenzolder

Op deze zolder zijn de molenstenen opgesteld. In het midden van de zolder ziet men het spoorwiel, aangedreven door de koningsspil. Eenmaal in het werk gezet, zal de steenspil gaan meedraaien met het spoorwiel. De steenspil zorgt ervoor dat de loper (de bovenste van de twee stenen die kan draaien) draait. Korenmolen de Leeuw heeft twee steenkoppels met 16der kunststenen. Een 16der kunststeen is een steen met een diameter van 1,40 meter. De twee molenstenen verrichten in de korenmolen het eigenlijke maalwerk. De onderste steen, de ligger, zit vast aan de vloer van de steenzolder, met daarboven met een kleine tussenruimte de loper. De molenaar zal eerst bekijken wat voor graan er op een bepaalde dag gemalen moet worden. Afhankelijk van de vraag stort de molenaar een aantal zakken van dat graan in de kaar, de vultrechter die boven het koppel hangt. Het graan wordt vanuit het midden tussen de stenen naar buiten toe gemalen.

Beide koppels werden aanvankelijk door de wind aangedreven. Met de komst van de nieuwbouw rondom de molen alsmede de alsmaar hoger groeiende bomen in de nabijheid van de molen is de kracht en kwaliteit van de wind hard achteruit gegaan waardoor er steeds vaker "Nee" moest worden verkocht in de winkel. Om dat te voorkomen is besloten om één van de twee koppels te elektrificeren zodat ook in tijden van slechte wind er toch meel kan worden geproduceerd. Deze elektrificatie heeft in begin van 2018 z'n beslag gekregen zodat er nu altijd kan worden geproduceerd.
Uitgangspunt blijft echter dat er in principe op windkracht wordt gemalen.

Zoals bij monumenten gebruikelijk is, is ook hier deze modernisering "reversibel" uitgevoerd. Dat betekent dat alle onderdelen, die voor de windaandrijving nodig waren, in de molen zijn opgeslagen zodat ten alle tijde de ombouw weer kan worden teruggedraaid met gebruikmaking van de oorspronkelijke onderdelen.