De molen

Korenmolen De Leeuw

Korenmolen De Leeuw – de molen!

Het malen van graan met een door wind aangedreven korenmolen in Aalsmeer gaat terug naar het jaar 1547. In dat jaar namelijk vroeg Claes Jantz  om het “recht op de wind” om een korenmolen te mogen bouwen en uit te baten. Door middel van dit recht kon de molenaar forceren dat iedere Aalsmeerder het graan door deze molen moest laten malen.

Daarmee was het een plichtmolen, gebouwd aan het eind van het oude Molenpad, naast een klein slootje, “de Kerkwetering”, waar tegenwoordig het raadhuis staat.

Fundering van de molen ontdekt in 1960

De fundatie van de molen is ontdekt tijdens de bouw van het huidige gemeentehuis in 1960. In de kelder van het gemeentehuis is de plaats van de oude molen gemerkt met gele tegels in de vloer van de “Raadskelder” om de herinnering aan de molen uit de 16e eeuw levend te houden.

De oude vierkante molen werd door een nieuwe vervangen in de 18e eeuw. De nieuwe molen had ongeveer dezelfde omvang als de oude molen, maar was nu achtkantig, en bedekt met riet. Dit was een grondzeiler (de zeilen raakten bijna de grond) en hij behield zijn positie tot 1863.

In dat jaar kocht molenaar Martinus den Ouden een stuk land bij zijn huis in de Zijdstraat in Aalsmeer. Er werd een stenen onderbouw van 9 meter gemetseld, en de grondzeiler werd verhuisd naar en bovenop de onderbouw geplaatst. Door deze onderbouw was de molen in staat om voldoende wind te vangen op deze nieuwe locatie, onafhankelijk van de bebouwing er rondom.

De molen wordt markant in het Aalsmeerse dorpsgezicht

Deze prachtige korenmolen voldeed aan de behoefte van die tijd en is sindsdien een markant silhouet in Aalsmeer. In de loop van de jaren werden enkele technische verbeteringen aangebracht, en kon de molen zich handhaven tot 1930, waarna deze uiteindelijk in ernstig verval raakte. Onderhandelingen om de molen in bezit van de gemeente Aalsmeer te krijgen verliepen moeizaam, maar in 1993 kon toch het startsein voor een rigoureuze verbouwing c.q. herbouw worden gegeven. Op 20 april 1996 werd de molen weer officieel geopend en in gebruik genomen. De gemeente droeg het beheer van de molen over aan Stichting Korenmolen ‘De Leeuw’.

Uitgebreide geschiedenis van de molen

De uitgebreide versie van deze geschiedenis is terug te lezen in het door de Stichting uitgegeven boekje ‘De Leeuw’ onder de molens, samengesteld door Chris Smit.

Nog steeds in gebruik

Er wordt op Korenmolen ‘De Leeuw’ nog steeds graan gemalen en verwerkt tot diverse producten die ter verkoop worden aangeboden in onze winkel. Tevens leveren wij meel  aan bakkerijen in de omgeving.

Korenmolen De Leeuw - brooddeeg maken deeg met pompoenpitten en lijnzaad