Word molenaar

En laat Korenmolen De Leeuw draaien!

Word vrijwillig molenaar!

Molen de Leeuw is een officiële examenmolen en opleidingsmolen voor vrijwillige molenaars. Wat houdt dat in?

Elk jaar worden er op onze molen landelijke examens gehouden voor molenaars. Deze examens vormen de afsluiting van een opleidingstraject waarin toekomstige molenaars worden ‘klaargestoomd’ om uiteindelijk een molen onder hun beheer te kunnen nemen. Tijdens het examen moeten de leerling-molenaars aan een landelijk samengestelde commissie tonen dat zij over voldoende praktische vaardigheden en theoretische kennis beschikken om het ‘vak’ van molenaar zelfstandig te kunnen uitoefenen.

De opleiding tot molenaar

De opleiding tot molenaar is een relatief pittige opleiding. Niet alleen moet de leerling natuurlijk met de molen kunnen werken, maar ook moet hij/zij alles (ieder houtje en touwtje) van alle molentypes in Nederland kunnen benoemen. Dus naast de vele tientallen uren die hij/zij op molens moet werken vormt een stevige boekenstudie een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een speciaal aandachtsgebied is het weer. De verschillende weertypes en wolkenvormen hebben allemaal zo hun eigen voorspellende waarde voor de ontwikkelingen op de lange termijn. In geval van veranderingen in het weer moet de molenaar en de molen hier wel op voorbereid zijn.

Zwervend bestaan tijdens opleiding

De leerlingen komen tijdens hun opleiding op een aantal molens, waaronder korenmolen de Leeuw, waar zij vaak langere tijd in de leer gaan. Gedurende een specifieke periode leidt de leerling-molenaar een zwervend bestaan. In die tijd moeten zoveel mogelijk molens worden aangedaan. Pas nadat een leerling de mentor heeft overtuigd van zijn/haar kennis en kunde wordt deze voorgedragen voor het landelijke examen. Dat is dan per definitie een molen waarop hij/zij gedurende de opleiding niet in de leer is geweest. Wel mogen de leerlingen zes weken voorafgaand aan het examen nog ervaring opdoen op de examenmolen, een intensieve training onder leiding van een ervaren molenaar.

Molen de Leeuw is examenmolen

Molen de Leeuw is, landelijk gezien, vaak een examenmolen. Dat komt omdat lang niet alle molens aan de hoge eisen kunnen voldoen die aan een examenmolen worden gesteld. De molen moet uiteraard in goede conditie zijn. Alles moet tenslotte werken om de kandidaat de gelegenheid te bieden zijn kunnen te tonen. Belangrijk daarbij is niet alleen de staat van de molen maar ook de molenbiotoop.

De molen moet natuurlijk een (redelijke) vrije windloop hebben en ook het uitzicht naar de horizon is in verband met het voorspellen van het weer essentieel. Tenslotte moet een potentiële examenmolen over de mensen beschikken om de kandidaten in de laatste weken naar hun examen te kunnen begeleiden, zowel bij het toepassen van hun vaardigheden als bij de wijze waarop zij hun theoretische kennis laten zien.

Op zoek naar molenaars

Nederland blijft op zoek naar molenaars. Het lijkt een aparte wereld maar iedereen is welkom. Van jong tot ouder, iedereen met energie in zijn of haar lijf. Mannen en vrouwen met interesse voor techniek, historie en mensen.

Meer weten over de opleiding?

Mail naar secretaris@vrijwilligemolenaars.nl, kijk op www.vrijwilligemolenaars.nl of kom eens langs in onze molen en vraag het aan één van onze molenaars.

Korenmolen De Leeuw - Aalsmeer - Molenaar onderhoudt maalsteen