‘De Leeuw’ onder de molens

Deze historie is opgetekend door Chris Smit, destijds nog leerling-molenaar

‘De Leeuw’ onder de molens

‘De Leeuw’ in Aalsmeer is een korenmolen met een behoorlijke en bewogen historie. Hoe kan het ook anders als dorpsmolen. De molen staat sinds 1863 op haar huidige plaats in het winkelcentrum. In 2013 was het 150-jarige jubileum van De Leeuw op deze locatie aanleiding voor een feestweek rond de molen. Een van de hoogtepunten van deze week was de presentatie van het boek ‘De Leeuw’ onder de molens dat speciaal voor deze gelegenheid is uitgegeven.

Een prachtig, rijk geïllustreerd boek

Het boek is geschreven door Chris Smit (toen nog leerlingmolenaar). Bij de aanvang van zijn opleiding is hij begonnen om zelf allerlei informatie te verzamelen over verschillende soorten molens. Dit heeft hij, tijdens zijn opleiding op De Leeuw, verdiept met de historie van deze molen. Onder redactie van Jan Ran is het uitgegroeid tot een prachtig, rijk geïllustreerde boek.

De eerste hoofdstukken geven een beeld van molens en molensoorten in het algemeen. Voor de ervaren molenaars niets nieuws. Maar doordat juist dit deel al is ontstaan aan het begin van zijn opleiding geeft het een frisse ‘lekenblik’ op de Hollandse molens. In hoofdstuk 3 wordt een beknopt overzicht gegeven van de verschillende molens die in de loop der tijd in Aalsmeer hebben gestaan. Van de in ieder geval twaalf bekende grote molens beschreven in dit boekje staan er nu nog drie binnen de gemeentegrenzen. Hoofdstuk 4 is volledig gewijd aan de geschiedenis van De Leeuw zelf. In het laatste hoofdstuk wordt de molen, zolder voor zolder, minutieus beschreven.

Korenmolen De Leeuw - Aalsmeer - Boek - De Leeuw onder de molens

Een boek voor iedereen

Het boekje telt 108 pagina’s en is verlucht met ruim honderd tekeningen, kaarten, foto’s uit de oude doos en vele prachtige kleurenopnamen (al dan niet speciaal voor deze uitgave gemaakt). Doordat het boekje in zijn opzet met een redelijke ‘lekenbril’ is samengesteld heeft het voor iedereen wat te bieden. Voor de ervaren molenaar is het een prachtige beschrijving van een dorpsmolen met haar geschiedenis terwijl het voor de molenleek een begrijpbare en aansprekende introductie in onze wereld vormt. Het door de burgemeester van Aalsmeer als beschermvrouwe van de molen ondertekende voorwoord onderschrijft het belang van ‘De Leeuw’ in de lokale gemeenschap.

Vanzelfsprekend is het in de molenwinkel te koop