Home » Streekproducten » Honing

Honing in de winkel van korenmolen De Leeuw

Honing

Honing van lmkerij Jan Westerhof, de Imkerij heeft twee bijenstallen. Een bij het ecologische groentebedrijf OostOogst in Aalsmeer Oost en een bij Olie en gashandel Zethof in Kudelstaart. Er staat altijd ook een volk achter zijn huis in Kudelstaart. ln beide stallen staan 5 grote volken en een paar kleinere volken die door zwermen zijn ontstaan. Alle volken zijn gehuisvest in kunststof kasten. Kunststof kasten zorgen voor een beter klimaat in de kast dan houten kasten en er kan gemakkelijk in gewerkt worden. Hierdoor kunnen de bijen zomer en winter rustig hun gang gaan zonder dat de imker ze voortdurend hoeft te verstoren. De imkerij produceert 2 soorten honing: Voorjaarshoning: vanaf midden mei en Zomerhoning: vanaf midden juli.